Maggie Hatfield v Donna Child and Artworld Inc.

[...]